Article
ข้อเสื่อม (View 7330/Answer 0)

อาการของข้อเข่าเสื่อม จะปวดเมื่อเคลื่อนไหวข้อมากๆ บางครั้งมีเสียงดังที่ข้อขณะเคลื่อนไหว เจ็บแปลบตามแนวบริเวณข้อเข่า โดยความเจ็บปวดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามผิวข้อที่ถูกทำลายมากขึ้น ทั้งยังมีการอักเสบของเยื่อบุข้อส่งผลให้มีน้ำในข้อมากขึ้นจนมีการบวมของข้อเข่าที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ในระยะท้ายของโรคอาจมีกระดูกงอกตามขอบผิวข้อเดิมร่วมกับการโก่งผิดรูปของข้อเข่า

รศ.นพ.อารี ตนาวลี ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โรคข้อเสื่อมเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุกรรม น้ำหนักตัว ลักษณะการใช้งานข้อที่ไม่ถูกต้อง อาชีพที่มีการใช้งานของข้อมาก และการได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อ

ส่วน อายุ เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในการเกิดภาวะข้อเสื่อม เพราะยิ่งอายุมากขึ้น กระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อจะมีการสึกหรอตามการใช้งานข้อ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในกระดูกอ่อนจากโรคบางอย่าง เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ การติดเชื้อในข้อ ก็จะทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อให้เสื่อมเร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ รศ.นพ.อารี บอกอีกว่า การควบคุมน้ำหนักตัวก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะปกติแล้วข้อเข่าจะต้องแบกรับแรงกดถึง 6 เท่าของน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล้าและเป็นปัจจัยที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้น

อันตรายของข้อเข่าเสื่อม หากปล่อยทิ้งไว้ รศ.นพ.อารี ระบุว่า อาจทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ยากลำบากและ ถึงขั้นที่ไม่สามารถลุกขึ้นยืนหรือเดินได้ด้วยตนเองอีกด้วย

ส่วนแนวทางการรักษา รศ.นพ.อารี เผยว่า ข้อเสื่อมรักษาด้วยวิธีการรับประทานยา ออกกำลังกาย ทำกายภาพบำบัด และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่มีความคงทนสูง ซึ่งเป็นการรักษาด้วยวิธีเปลี่ยนผิวข้อเข่าทั้งหมด (Total Knee Replacement) ที่มีทั้งแบบสามารถหมุนและเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับข้อเข่าจริง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

หากไม่อยากให้ข้อเข่าเสื่อมต้องรู้จักป้องกัน รศ.นพ.อารี แนะนำให้ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนเกิน เลี่ยงการคุกเข่า ขัดสมาธิ หรือนั่งยอง ๆ รวมทั้งการขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ ที่ไม่จำเป็น การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพนั้นควรเลือกให้เหมาะสม เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังกายในน้ำ โดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก

เนื่องในวันโรคข้อสากล 2 ต.ค.ชมรมศัลยแพทย์ข้อเข่าข้อสะโพกประเทศไทย รศ.นพ. ธไนนิธย์ โชตนภูติ ประธานชมรมศัลยแพทย์ข้อเข่าข้อสะโพกแห่งประเทศไทย เชิญชวนประชาชนเอาชนะโรคข้อ เพราะปัจจุบันมีคนไทยกว่า 2 ล้านคน กำลังป่วยด้วยโรคข้อ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะรวบรวมเหล่าศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าและข้อสะโพกกว่า 500 คน มาร่วมเดินการกุศลเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไทยตระหนักถึงโรคข้อเสื่อม

ที่มาข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


//